กลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือ ดาวจระเข้ (Ursa Major UMa)

Home

กลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือ ดาวจระเข้ (Ursa Major UMa)

กลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major UMa)
ซึ่งคนไทยเรียกว่า ดาวจระเข้ คนลาว เรียกว่า ดาวหัวช้าง ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า คันไถ ในจีนและอเมริกาเหนือ เรียกว่า กระบวยใหญ่ (Big Dipper)

กลุ่มดาวหมีใหญ่ เป็นกลุ่มดาวสำคัญ ช่วยชี้หาดาวเหนือได้ โดยไล่จาก Merak (βUMa) ไปทาง Dubhe (αUMa) เลยออกไปอีกประมาณ 5 ช่วง ก็จะเจอดาวเหนือ (Polaris (α UMi)) นอกจาก กลุ่มดาวหมีใหญ่ ยังมีอีกกลุ่ม ที่ใช้หาดาวเหนือได้คือ กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย หรือดาวค้างคาว

สำหรับคน ในซีกโลกเหนือ กลุ่มดาวหมีใหญ่ เป็นกลุ่มดาว ที่มองเห็นได้ตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับดาวเหนือ แต่ในทางกลับกัน เนื่องจาก เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ ในซีกฟ้าเหนือ ผู้ที่อาศัยอยู่ ทางซีกโลกใต้มาก ๆ จะเห็นได้ลำบาก เพราะตำแหน่ง ดาวบนทรงกลมท้องฟ้า จะอยู่ใต้พื้นโลก เกือบตลอดเวลา


กลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือ ดาวจระเข้ (Ursa Major UMa)